Yurtdışı Yatırım
evrak çantaları

Hakkımızda

Aydoğanlar Otomotiv A.Ş., 1950’li yıllarda Ankara İskitler’de Hidayet Aydoğan tarafından kurulmuş bir aile şirketidir. 15 kişilik bir ekip ile hizmete başlayan Aydoğanlar, Ankara’dan sonra 1982 yılında İstanbul Sirkeci’de açmış olduğu şubesi ile hizmete devam etmiştir. Günümüzde 800 kişilik kadrosuyla çalışmalarını sürdüren Aydoğanlar, Ankara ve İstanbul’da otomotiv sektörünün devi Ford ile hizmet vermektedir.

Müşterilerine kusursuz hizmet anlayışıyla yaklaşan Aydoğanlar Otomotiv, Zeytinburnu’nda bulunan 28 bin metrekarelik bir kompleks içerisinde 9 bin metrekare kapalı alan ile Türkiye’deki en büyük plazalardan biri olan Aydoğanlar Otomotiv Plaza’da hizmetini sürdürmektedir.

İkinci el araç satışı, filo araç kiralama hizmeti ve aksesuar satışlarıyla hızlı ve eksiksiz hizmet sunan Aydoğanlar, müşteri odaklı hizmet kalitesiyle öne çıkan bir şirkettir.

KİŞİSEL VERİLERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)
AYDOĞANLAR OTOMATİV A.Ş. (“AYDOĞANLAR” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENDİĞİ
Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, AYDOĞANLAR OTOMATİV A.Ş., tarafından sizlere sunulan pazarlama, memnuniyet anketleri, sistemde taratılan her türlü kişisel iletişim bilgileri gibi bir çok faaliyetler kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KAPSAMI
Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, abonelerimizin, tüketicilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, bayilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri (AYDOĞANLAR OTOMATİV A.Ş.) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.
2.1 Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir?
Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerine dayalı olarak elde edilen kişisel verileriniz aşağıda maddeler halinde belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, hukuka, dürüstlük kuralına ve hakkaniyete uygun olarak işlenmektedir.
a)Müşteri memnuniyet anketleri;
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
Tarafınızla;
• Müşterilerin satın aldıkları araçtan duydukları memnuniyetin,
• Müşterilerin araç ve/veya hizmet aldıkları AYDOĞANLAR OTOMATİV A.Ş. bayileri ve yetkili servisleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi
• Müşterilerin anketlerde belirttikleri şikâyetlere ilişkin olarak bilgi alınması amaçlarıyla müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılması
• Müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi
• Müşteri memnuniyeti anketlerine verdiğiniz cevapların değerlendirilmesi ve raporlanması
• Müşteri memnuniyet anketlerine verdiğiniz cevaplar doğrultusunda ankete konu ürün ve hizmetlerimizde memnuniyetin arttırılmasına adına geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının planlanması ve icrası kapsamında işlenmektedir.
b)İndirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analizleri;
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız Şirketimiz tarafından yürütülen indirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analiz çalışmaları kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
•Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
•Ürün ve hizmetlere yönelik indirim, kampanya ve diğer pazarlama avantajlarının planlanması ve icrası,
•Farklı meslek gruplarına özel tanımlanan doğrudan pazarlama faaliyetleri ve kampanyalar ile özel günlerde belirli kitlelere tanımlanan kampanyaların planlanması ve icrası,
•Müşteri bağlılığı ve sadakat programlarının planlanması ve icrası,
•Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması ve analiz faaliyetleri ile pazarlama stratejilerinin planlanması ve icrası,
•Şirketimiz tarafından yürütülen pazarlama faaliyetleri kapsamında indirim, kampanya, tanıtım, pazar araştırması ve analiz çalışmalarına ilişkin olarak bilgi vermek amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi.
c)Kişiye özel pazarlama faaliyetleri;
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız kişiye özel pazarlama faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
•Ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğenilerine, ilgi alanlarına, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,
•Segmentasyon/profilleme ve analiz çalışmalarının yürütülmesi.
d-)Etkinlik yönetimi;
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız Şirketimiz tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
•Müşterilere yönelik etkinlik, fuar ve organizasyonların planlanması ve düzenlenmesi,
•Müşterilerin organize edilen etkinlik, fuar ve organizasyonlardan sizi haberdar etmek amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi.
e)Yönetim ve mevzuata uyum faaliyetleri;
Kişisel verileriniz Şirketimizin pazarlama faaliyetleri kapsamında iş ve yönetim faaliyetlerini yürütülmesi ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
•Yukarıda belirtilen tüm pazarlama faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,
•İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve ilgili bakanlıklar dahil hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
•Hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması,
•Pazarlama faaliyetlerine ilişkin toplanan kişisel verilerin bu süreçlerin icrası kapsamında saklama faaliyetlerinin yürütülmesi,
•Pazarlama faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.aydoganlar.net/tr/index.aspirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI;
3.1 Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?
İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:
a)Müşteri memnuniyet anketleri kapsamında yapılan aktarımlar;
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz Şirketimiz tarafından icra edilen müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu doğrultuda tarafınızla iletişime geçilmesi amaçlarıyla bu amaç doğrultusunda hizmet veren yurt içinde mukim tedarikçi firmalara aktarılmaktadır.
b)İndirim, kampanya, indirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analiz çalışmaları kapsamında yapılan aktarımlar
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız Şirketimiz tarafından yürütülen indirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analiz çalışmaları ile kişiye özel pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içinde mukim Ford Otosan bayileri ve yetkili servisleri ve reklam ve pazarlama ajanslarına aktarılmaktadır.

c)Yönetim ve mevzuata uyum faaliyetleri kapsamında yapılan aktarımlar;
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız pazarlama süreçlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve bu kapsamda toplanan kişisel verilerin saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bu alanlarda faaliyet gösteren ve yurtdışında bulunan bulut tabanlı Microsoft Dynamics’e aktarılmakta ve Microsoft Dynamics’e bünyesinde saklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz pazarlama faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla ilgili bakanlıklar, mahkemeler, icra daireleri dahil hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
4. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ
4.1)Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemler ve hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?
a)Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, (i) Şirketimiz internet siteleri ve mikrositelerinde bulunan bilgilerinizi güncelleyin formu, test sürüş formu, bilgi alın formu, servis randevusu formu, iletişim formu ve benzeri formların tarafınızca doldurulması suretiyle, (ii) Şirketimizin bayileri ve yetkili satıcıları üzerinden fiziki ve/veya dijital ortamlar (CRM Sistemi vb.) aracılığıyla, (iii) Şirketimizin sosyal medya hesaplarından ve/veya arama motorları ve sosyal medya sitelerinde yer alan formların doldurulması suretiyle, (iv) Şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz telefon ve çağrı merkezi görüşmeleri ile SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya yapılan görüşmeler esnasında tarafınızca şahsen verilmesi suretiyle ve (v) Şirketimizin düzenlediği veya katıldığı etkinlikler ile Showroomlar üzerinden Şirketimiz tarafından elde edilmektedir.
b)Şirketimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:
c)Müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında elde edilen tüm kişisel verileriniz açık rızanızı vermeniz durumunda Şirketimiz tarafından işlenmekte ve aynı şekilde açık rızanızın olması durumunda yurt içinde mukim yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
d)Şirketimiz tarafından yürütülen indirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analiz çalışmaları, kişiye özel pazarlama faaliyetleri ve etkinlik yönetimi kapsamında işlenen tüm kişisel verileriniz açık rızanızı vermeniz durumunda işlenmekte ve aynı şekilde açık rızanızın olması durumunda yurt içinde mukim yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
e)Pazarlama süreçlerinin akıllı kurumsal uygulamalar aracılığıyla daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve bu kapsamda toplanan kişisel verilerin saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenen tüm kişisel verileriniz bu alanlarda faaliyet gösteren ve yurtdışında bulunan bulut tabanlı Microsoft Dynamics’e açık rızanızı vermeniz durumunda aktarılmakta ve Microsoft Dynamics bünyesinde saklanmaktadır.
f) Pazarlama faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kur 5.
5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:
5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz
a)Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
• Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
• Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
• İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
• Kanundan doğan haklar, uluşlara aktarılmaktadır.
• Kişisel verileri işlenen ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
• AYDOĞANLAR OTOMATİV A.Ş. olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz

6. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
6.1Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları;
a)Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
• Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.aydoganlar.net/tr/index.aspinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla AYDOĞANLAR OTOMATİV A.Ş’ye bildirebilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
a)Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz;
• Kişisel verilerin;
• Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
• Hukuka aykırı erişimini önlemek,
• Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak, için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler şirket bünyesinde bu iş için istihdam edilen gerek personel gerekse avukatlarımız tarafından sağlanmaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İŞLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER VE YAPILAN İŞLEMLER;
• Şirket içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta
• Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte
• Şirketimizin ve Grup şirketlerimizin yürüttükleri faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte
• Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.
Aydoğanlar OTOMATİV A.Ş. talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AYDOĞANLAR OTOMATİV A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.
AYDOĞANLAR OTOMATİV A.Ş.

Çerez Politikası
Sizleri AYDOĞANLAR ANONİM ŞİRKETİ VE ŞİRKETLER GRUBU OLARAK web sitelerimizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.
Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.
Çerez Nedir?
Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.
Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları
Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.
Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır;
Zorunlu Çerezler: Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.
İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.
Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.
Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.
Çerezler Nasıl Toplanır?
Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.
Gizlilik Politikamız:
Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir.
Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimize internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?
Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.
İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.
Örnek olarak,
“Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver” seçeneği ile yönetebilirsiniz.
“Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar” menüsünden yönetebilirsiniz.
Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:
• Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
• Üçüncü taraf çerezleri engelleme
• Belli sitelerden çerezleri engelleme
• Tüm çerezleri engelleme
• Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme
AYDOĞANLAR OTOMATİV A.Ş. ve Diğer Şirketlerimiz adına sizlerin ve kişisel verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyor ve hukuka uygun bir şekilde muhafaza ediyoruz.
AYDOĞANLAR OTOMATİV A.Ş.

Sayın ilgili,

Biz AYDOĞANLAR OTOMOTİV A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda belirtilen bilgilendirme metninde açıklandığı üzere kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik sizin güvenliğiniz adına tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

To whom it May concern,

As we AYDOĞANLAR OTOMOTİV A.Ş. Personal Data Protection Law (“KVKK”) numbered 6698, in our capacity as Data Officer, your personal data are recorded, stored, updated, transferred and / or the scope will be covered. This scope is to protect the fundamental rights and freedoms of our company, including the privacy of private life, and to prevent unlawful processing of your personal data, to prevent and ensure that your personal data is illegally accessed, to ensure the appropriate level of security security in accordance with the regulation Laws and Regulations. It can have all technical and administrative measures for your desired security.

GRUP ŞİRKETLERİ


istanbul araç kaplamaaraç şeffaf kaplamaaraç kaplama
paslanmaz su depolarıtaşıyıcı helezonpilot reaktör
Back to top
şekerpınar cam filmi çayırova cam filmi çayırova led xenon